Vyberte váš jazyk

Dr. Andrej Argaláš : +421 910 450 450
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

zriadovatel

P.: zriaďovateľ, zakladateľ, autor projektu; F.: Súkromné liečebno-výchovné sanatórium; AF.: 903 01 Senec, Diaľničná cesta 3; N.: Ruskov, okr. Košice, 21.1.1945; MM.: PaedDr. Viera; D.: MUDr. Andrea (1969), Veronika (1973), Nina(1988); V.: 1960-63 SVŠ Košice, 1967-72 FiF UK Bratislava, odbor: špeciálna a liečebná pedagogika, 1977 rigorózna skúška, PaedDr., liečebná pedagogika, 1990-91 študijno-pracovný pobyt v USA, Starr Commonwealth School (špeciálne zariadenie pre problémové a delikventné deti a mládež), Albion, Michigen, USA, Group Home (špeciálne zariadenie pre psychiatricky nevyliečiteľných pacientov) Detroid Michigan, USA, Špecializovaný detský domov pre týrané deti, Tampa, Florida, USA; K.: 1974-94 Detský výchovný ústav, Tomášov, vychovávateľ, učiteľ, vedúci vychovávateľ, riaditeľ ústavu, 1994-98 Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Tomášov, zriaďovateľ, zakladateľ, riaditeľ, od 2005 Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Senec, zriaďovateľ, zakladateľ, sanatórium poskytuje liečebno-výchovnú starostlivosť deťom a mladistvým s poruchami správania (chlapčenské zariadenie), je autorom individuálneho reedukačného programu, ktorý obsahuje analýzu problému dieťaťa, sociálnu a zdravotnú anamnézu, doporučuje celkový prístup k dieťaťu a vyzdvihuje aspekty na ktoré je potrebné sa sústrediť v prevýchove, s dôrazom na pozitívnu motiváciu, jeho integrálnou súčasťou je práca s rodinou dieťaťa, výraznou črtou zariadenia je pokračovanie starostlivosti o mladistvých aj pri ich integrácii do spoločnosti (psychologické, právne, sociálno-ekonomické poradenstvo); H.: kone,

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.