Vyberte váš jazyk

Sme špeciálne liečebno – výchovné zariadenie, ktoré poskytuje odbornú pomoc chlapcom a mladistvým s poruchami správania, ADD, ADHD syndrómom, poruchami učenia, poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu vo veku od 11 do 18 rokov.

Poskytujeme:

  • základné vzdelanie na 2. stupni ZŠ / ŠZŠ podľa platných učebných osnov, korekcie porúch učenia, možnosť vzdelávania podľa individuálneho študijného programu
  • klienti po ukončení ZŠ majú možnosť navštevovať stredné školy a stredné odborné učilištia v okolí prípadne sa vzdelávať v zariadení prostredníctvom IVP
  • individuálnu a skupinovú psychologickú, psychoterapeutickú a liečebno- pedagogickú starostlivosť
  • rodinné poradenstvo a terapiu
  • krúžky a voľnočasové aktivity
  • výchovu k prosociálnemu správaniu
  • pomoc pri socializácii chlapcov a pri prevencii delikventného vývinu


Sme internátne zariadenie s celoročnou prevádzkou, máme kapacitu 72 detí.

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.