Vyberte váš jazyk

  • vyučujeme podľa platných učebných osnov pre 2. stupeň ZŠ / ŠZŠ Variant Askola014

  • uplatňujeme individuálny prístup k žiakovi

  • v prípade potreby vypracúvame pre žiaka individuálny vzdelávací program

  • poskytujeme individuálne korekčné sedenia pre žiakov s poruchami učenia

  • zriaďujeme relaxačné prestávky

  • využívame psychológov, špeciálneho a liečebného pedagóga vo výchovno – vzdelávacom procese

  • poskytujeme možnosť získať základné počítačové zručnosti

Plán práce školy na šk.rok

Súhrnné správy o hospodárení:


skola012skola008

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.