Vyberte váš jazyk

  • je zamerané na rozvoj dôležitých návykov a životných zručností pod vedením pedagogických a odborných zamestnancov

  • zabezpečujeme: LVS001

    1. terapeutické aktivity - arteterapia, hipoterapia, muzikoterapia

    2. krúžky - šikovné ruky, aranžérsky, pestovateľský, komunikácia hrou, gastronomický, stolnotenisový, dopravný, fyzickej zdatnosti, situačné hry, sebaovládanie, chovateľský, jazdecký výcvik, športový, futbalový, prírodovedný, lezecký, floorbalový

  • súčasťou sú aj rôzne voľnočasové aktivity, napr. športové turnaje, psychosociálne hry, tvorba školského časopisu, výlety a iné.

  • u klientov ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku zabezpečujeme pracovný zácvik a pomáhame im zaradiť sa do pracovného procesu

  • súčasťou výchovy sú i pravidelné komunitné stretnutia spojené s hodnotením správania klientov 

Etický kódex zamestnanca

LVS003LVS005 LVS009LVS014

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.