Vyberte váš jazyk

Časopis vzniká za aktivity umiestnených detí. Má redakčnú radu pozostavajúcu z detí. Odborne tvorbu časopisu vedú pedagigickí zamestnanci, ktorí deti usmerňujú a pomáhajú im. Práca na časopise rozvíja detí po stránke vedomostnej, socialnokomunikačnej i umeleckej.

 casopis

Ročník 2022
Senecký raj - 03-2022
Senecký raj - 02-2022
Senecký raj - 01-2022
 
Ročník 2021
Senecký raj - 02-2021
Senecký raj - 01-2021
-
Ročník 2020
Senecký raj - 02-2020
Senecký raj - 01-2020
-
Ročník 2019
Senecký raj - 04-2019
Senecký raj - 03-2019
Senecký raj - 02-2019
Senecký raj - 01-2019
-
Ročník 2018
Senecký raj - 03-2018
Senecký raj - 02-2018
Senecký raj - 01-2018
-
Ročník 2017
Senecký raj - 02-2017
Senecký raj - 01-2017
-
Ročník 2016
Senecký raj - 01-2016
-
Ročník 2015
Senecký raj - 02-2015
Senecký raj - 01-2015
-
Ročník 2014
Senecký raj - 04-2014
Senecký raj - 03-2014
Senecký raj - 02-2014
Senecký raj - 01-2014
-
Ročník 2013
Senecký raj - 02-2013
Senecký raj - 01-2013
-
Ročník 2012
Senecký raj - 03-2012
Senecký raj - 02-2012
Senecký raj - 01-2012
-
Ročník 2011
Senecký raj - december 2011
Senecký raj - jún 2011
Senecký raj - apríl 2011
Senecký raj - február 2011
-
Ročník 2010
Senecký raj - október 2010
Senecký raj - máj 2010

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.