Vyberte váš jazyk

Prostredníctvom odborníkov – klinický psychológ, pedagogický psychológ, psychológ pre prácu s rodinou, psychiater, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník,  zabezpečujeme:

 • komplexnú diagnostiku a rediagnostiku deti
 • vypracovávanie individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa
 • korekcie špecifických porúch učenia a správania
 • krízové intervencie
 • individuálne a skupinové terapie
 • autogénny tréning
 • práca s rodinou
 • spolupráca so sociálnymi úradmi, súdmi, špeciálno – pedagogickou poradňou a iné

Každé dieťa má prideleného svojho terapeuta.

Formy terapie:klinika018

Individuálna terapia:

Terapeuti:

 • psychológ - Mgr. Zoltán Szabó PhD, Mgr. Veronika Ábelová, Mgr. Milan Kohút
 • liečebno-pedagogický terapeut - Mgr. Katarína Skowron
 • sociálny terapeut – PhDr. Natália Dobrotková
 • špeciálny pedagóg – Mgr. Martina Grmanová
 • sociálny pracovník - Mgr. Katarína Ulehlová

Skupinová terapia:

 • nácvik sociálnych zručností a komunikácie
 • Prevencia drogových a iných závislostí
 • Relaxačné techniky
 • Atreterapia
 • Hipoterapia
 • Rodinná terapia

 

klinika001

 

 klinika002klinika005klinika016klinika015

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.